Number: PÜP 2008 58
Summa kroonides: 40 000.00
Summa eurodes: 2 556.47
Lepingu sõlmimise kuupäev: 16.05.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2008
Toetuse sihtotstarve: põranda restaureerimistööde projektdokumentatsiooni koostamine
Mälestis:

23536 Kuriste õigeusu kirik