Number: 2008 nr 2-HiiM
Summa kroonides: 12 000.00
Summa eurodes: 766.94
Lepingu sõlmimise kuupäev: 10.03.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.03.2009
Toetuse sihtotstarve: Uuurimistööd.
Mälestis:

23625 Suuremõisa mõisa teenijatemaja