Number: 2008 nr 10-HiiM
Summa kroonides: 282 000.00
Summa eurodes: 18 023.09
Lepingu sõlmimise kuupäev: 11.03.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2008
Toetuse sihtotstarve: Restaureerimine. Õlgkatuse paigaldamine.
Mälestis:

23451 Malvaste õigeusu kabel