Number: PÜP 2008 48
Summa kroonides: 457 000.00
Summa eurodes: 29 207.62
Lepingu sõlmimise kuupäev: 25.04.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2008
Toetuse sihtotstarve: katuse restaureerimistööd
Mälestis:

15887 Ilumäe kabel