Number: 2008 nr 2-JärM
Summa kroonides: 300 000.00
Summa eurodes: 19 173.50
Lepingu sõlmimise kuupäev: 25.03.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2008
Toetuse sihtotstarve: Rehielamu katuse restaureerimine.
Mälestis:

3990 Anton Hansen-Tammsaare sünnikoht, Tammsaare-Põhja talu