Number: 2008 nr 2-LääM
Summa kroonides: 20 000.00
Summa eurodes: 1 278.23
Lepingu sõlmimise kuupäev: 11.02.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 23.12.2008
Toetuse sihtotstarve: Kabeli restaureerimisprojekti koostamine.
Mälestis:

4088 Piirsalu uus kalmistu