Number: PÜP 2008 46
Summa kroonides: 120 000.00
Summa eurodes: 7 669.40
Lepingu sõlmimise kuupäev: 09.05.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2008
Toetuse sihtotstarve: pikihoone interjääri restaureerimistööd
Mälestis:

21045 Püha kirik