Number: 2008 nr 4-LääM
Summa kroonides: 102 000.00
Summa eurodes: 6 518.99
Lepingu sõlmimise kuupäev: 26.08.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2009
Toetuse sihtotstarve: Katuse restaureerimine.
Mälestis:

15579 Räägu mõisa tall-tõllakuur