Number: 2008 nr 12-LääM
Summa kroonides: 30 000.00
Summa eurodes: 1 917.35
Lepingu sõlmimise kuupäev: 28.03.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2008
Toetuse sihtotstarve: Restaureerimisprojekti koostamine.
Mälestis:

15534 Keskvere mõisa ait