Number: PÜP 2009 31
Summa kroonides: 25 000.00
Summa eurodes: 1 597.79
Lepingu sõlmimise kuupäev: 25.05.2009
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.05.2010
Toetuse sihtotstarve: EELK Harju-Madise kiriku katuse muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimise põhiprojekti koostamine
Mälestis:

2917 Harju-Madise kirik, 14.-19.saj.