Number: 2008 nr 13-LääM
Summa kroonides: 16 000.00
Summa eurodes: 1 022.59
Lepingu sõlmimise kuupäev: 28.03.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2008
Toetuse sihtotstarve: Kabeli restaureerimisprojekti koostamine.
Mälestis:

4053 Karuse kalmistu