Number: 2008 nr 10-LäVM
Summa kroonides: 30 000.00
Summa eurodes: 1 917.35
Lepingu sõlmimise kuupäev: 02.04.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.09.2009
Toetuse sihtotstarve: Restaureerimisprojekti koostamine.
Mälestis:

15989 Mõdriku mõisa sild