Number: 2008 nr 11-LäVM
Summa kroonides: 25 000.00
Summa eurodes: 1 597.79
Lepingu sõlmimise kuupäev: 01.04.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2009
Toetuse sihtotstarve: Projekti koostamine.
Mälestis:

15637 Aaspere mõisa moonakatemaja 2