Number: 2008 nr 12-LäVM
Summa kroonides: 40 000.00
Summa eurodes: 2 556.47
Lepingu sõlmimise kuupäev: 26.08.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2009
Toetuse sihtotstarve: Projekti koostamine.
Mälestis:

15633 Aaspere mõisa moonakatemaja 1