Number: 2008 nr 1-PõlM
Summa kroonides: 250 000.00
Summa eurodes: 15 977.91
Lepingu sõlmimise kuupäev: 20.03.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2008
Toetuse sihtotstarve: Katuse restaureerimine.
Mälestis:

23734 Põlgaste mõisa moonakatemaja 1