Number: 2008 nr 3-PärM
Summa kroonides: 200 000.00
Summa eurodes: 12 782.33
Lepingu sõlmimise kuupäev: 03.04.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.07.2009
Toetuse sihtotstarve: Katuse remont.
Mälestis:

16855 Pootsi mõisa ait-kuivati