Number: 2008 nr 4-PärM
Summa kroonides: 50 000.00
Summa eurodes: 3 195.58
Lepingu sõlmimise kuupäev: 03.04.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.03.2010
Toetuse sihtotstarve: Elumaja restaureerimisprojekti koostamine.
Mälestis:

27836 Laose talu