Number: 2008 nr 10-PärM
Summa kroonides: 140 000.00
Summa eurodes: 8 947.63
Lepingu sõlmimise kuupäev: 05.11.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.06.2010
Toetuse sihtotstarve: Avarii-konserveerimine.
Mälestis:

16785 Sindi kalevivabriku hoone 1

16787 Sindi kalevivabriku hoone 3