Number: 2008 nr 4-RapM
Summa kroonides: 115 000.00
Summa eurodes: 7 349.84
Lepingu sõlmimise kuupäev: 26.08.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 30.04.2010
Toetuse sihtotstarve: Katuse remont ja projekti koostamine.
Mälestis:

15168 Juuru pastoraadi peahoone