Number: 2008 nr 26-Reserv-SaaM
Summa kroonides: 15 000.00
Summa eurodes: 958.68
Lepingu sõlmimise kuupäev: 12.11.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.06.2009
Toetuse sihtotstarve: Põlengujärgne müüride avarii-katustamine.
Mälestis:

21013 Muhu pastoraadi tall