Number: PÜP 2008 25
Summa kroonides: 410 215.00
Summa eurodes: 26 217.52
Lepingu sõlmimise kuupäev: 02.04.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 10.12.2008
Toetuse sihtotstarve: restaureerimistööd (katus ja pikiseinad)
Mälestis:

8379 Hageri vennastekoguduse palvemaja