Number: PÜP 2008 22
Summa kroonides: 233 000.00
Summa eurodes: 14 891.41
Lepingu sõlmimise kuupäev: 11.04.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2008
Toetuse sihtotstarve: katuse restaureerimistööd
Mälestis:

14128 Roosa kirik, 1893