Number: 2007 nr 8-JõgM
Summa kroonides: 30 000.00
Summa eurodes: 1 917.35
Lepingu sõlmimise kuupäev: 17.05.2007
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2007
Toetuse sihtotstarve: Katuse restaureerimisprojekti koostamine.
Mälestis:

23930 Laiuse pastoraadi peahoone