Number: 2007 nr 8-JõgM
Summa kroonides: 250 000.00
Summa eurodes: 15 977.91
Lepingu sõlmimise kuupäev: 22.06.2007
Lepingu (aruande) tähtaeg: 20.12.2007
Toetuse sihtotstarve: Katuse ja fassaadide plekk-katete paigaldamine.
Mälestis:

23884 Elamu Jõgeval Suur t. 18