Number: 2007 nr 7-JärM
Summa kroonides: 130 000.00
Summa eurodes: 8 308.51
Lepingu sõlmimise kuupäev: 07.06.2007
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.12.2008
Toetuse sihtotstarve: Hauatähiste restaureerimine ja projekti koostamine.
Mälestis:

4026 Türi kirikuaed ja ohverdamiskoht