Number: 2007 nr 9/2006 TVL
Summa kroonides: 236 486.00
Summa eurodes: 8 723.05
Lepingu sõlmimise kuupäev: 28.06.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 22.01.2007
Toetuse sihtotstarve: Katuse restaureerimine.
Mälestis:

15426 Karuse kirikuaia kabel