Number: 2007 nr 8-PõlM TVL
Summa kroonides: 203 066.00
Summa eurodes: 12 978.28
Lepingu sõlmimise kuupäev: 11.07.2007
Lepingu (aruande) tähtaeg: 29.08.2007
Toetuse sihtotstarve: Katuse remont - laastukatus.
Mälestis:

23804 Kadaja talu elamu