Number: 2007 nr 6-RapM
Summa kroonides: 74 000.00
Summa eurodes: 4 729.46
Lepingu sõlmimise kuupäev: 05.06.2007
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.09.2008
Toetuse sihtotstarve: Välistrppide ja uste restaureerimine.
Mälestis:

15307 Kabala mõisa peahoone