Number: 2007 nr 4-SaaM TVL
Summa kroonides: 50 816.00
Summa eurodes: 3 247.73
Lepingu sõlmimise kuupäev: 25.05.2007
Lepingu (aruande) tähtaeg: 20.12.2007
Toetuse sihtotstarve: Avarii-remont.
Mälestis:

27472 Paa talu tuulik