Number: 2007 nr 3-SaaM
Summa kroonides: 50 000.00
Summa eurodes: 3 195.58
Lepingu sõlmimise kuupäev: 31.05.2007
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.12.2007
Toetuse sihtotstarve: Remont, muinsuskaitse eritingimuste ja projekti koostamine.
Mälestis:

27286 Võiküla munakivitee