Number: 2007 nr 7-SaaM
Summa kroonides: 130 000.00
Summa eurodes: 8 308.51
Lepingu sõlmimise kuupäev: 27.06.2007
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.12.2007
Toetuse sihtotstarve: Katuse restaureerimine.
Mälestis:

20989 Koguva küla Käspri talu ait 2