Number: PÜP 2008 04
Summa kroonides: 938 000.00
Summa eurodes: 59 949.13
Lepingu sõlmimise kuupäev: 29.02.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2008
Toetuse sihtotstarve: katuse restaureerimistööd
Mälestis:

15647 Haljala kirik