Number: 2007 nr 6-VilM
Summa kroonides: 20 000.00
Summa eurodes: 1 278.23
Lepingu sõlmimise kuupäev: 22.05.2007
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.12.2007
Toetuse sihtotstarve: Muinsuskaitse eritingimuste koostamine.
Mälestis:

14529 Tätta talu rehielamu, 1860.a.