Number: PÜP 2009 30
Summa kroonides: 27 000.00
Summa eurodes: 1 725.62
Lepingu sõlmimise kuupäev: 25.05.2009
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.06.2009
Toetuse sihtotstarve: Kihelkonna kiriku pikihoone ehitustehnilise seisukorra uuring
Mälestis:

20824 Kihelkonna kirik