Number: 2006 nr 07/2005 TVL
Summa kroonides: 14 000.00
Summa eurodes: 894.76
Lepingu sõlmimise kuupäev: 25.11.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.04.2006
Toetuse sihtotstarve: Purunenud paekiviristi (18. saj.) restaureerimine.
Mälestis:

2750 Keila kirikuaed,14.-19.saj.