Number: 2006 nr 1 TVL
Summa kroonides: 22 360.00
Summa eurodes: 1 429.06
Lepingu sõlmimise kuupäev: 04.11.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 31.12.2005
Toetuse sihtotstarve: Paldiskis asuva maja konserveerimine.
Mälestis:

8302 Maja, kus elas ja töötas Amandus Adamson