Number: 2006 nr 1-HarM
Summa kroonides: 100 000.00
Summa eurodes: 6 391.17
Lepingu sõlmimise kuupäev: 18.05.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 20.12.2006
Toetuse sihtotstarve: Ahjude restaureerimine, selleks muinsuskaitse eritingimuste ja projekti koostamine.
Mälestis:

2778 Ohtu mõisa peahoone, 18.-20. saj