Number: 2006 nr 2-HiiM
Summa kroonides: 60 000.00
Summa eurodes: 3 834.70
Lepingu sõlmimise kuupäev: 05.04.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.12.2006
Toetuse sihtotstarve: Restaureerimine jaselleks põhiprojekti koostamine.
Mälestis:

23438 Aruselja tuulik