Number: 2006 nr 10-HiiM
Summa kroonides: 49 000.00
Summa eurodes: 3 131.67
Lepingu sõlmimise kuupäev: 26.06.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2007
Toetuse sihtotstarve: Restaureerimine.
Mälestis:

23439 Luidja tuulik