Number: 2006 nr 2005-10E TVL
Summa kroonides: 157 674.00
Summa eurodes: 10 077.21
Lepingu sõlmimise kuupäev: 24.10.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 30.03.2006
Toetuse sihtotstarve: Keldri vahelagede avarii-remont.
Mälestis:

23886 Jõgeva mõisa peahoone