Number: 2006 nr 1-JõgM
Summa kroonides: 140 000.00
Summa eurodes: 8 947.63
Lepingu sõlmimise kuupäev: 22.05.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.10.2007
Toetuse sihtotstarve: Kahe väravaehitise restaureerimine, muinsuskaitse eritingimuste ja projekti koostamine.
Mälestis:

5832 Laiuse kalmistu