Number: 2006 nr 1-LääM
Summa kroonides: 245 000.00
Summa eurodes: 15 658.35
Lepingu sõlmimise kuupäev: 03.04.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.10.2006
Toetuse sihtotstarve: Ringmüüri lõunakülje ja Peaväravatorni konserveerimine (jätk).
Mälestis:

15391 Haapsalu linnuse varemed ja vallikraav