Number: 2006 nr 2-LääM
Summa kroonides: 200 000.00
Summa eurodes: 12 782.33
Lepingu sõlmimise kuupäev: 02.05.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.12.2006
Toetuse sihtotstarve: Katuse avarii-restaureerimise lõpetamine.
Mälestis:

15477 Lihula mõisa peahoone