Number: 2006 nr 1006 TVL
Summa kroonides: 18 900.00
Summa eurodes: 1 207.93
Lepingu sõlmimise kuupäev: 31.05.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 10.06.2006
Toetuse sihtotstarve: Muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimisprojekti koostamine.
Mälestis:

15426 Karuse kirikuaia kabel