Number: PÜP 2007 39
Summa kroonides: 20 000.00
Summa eurodes: 1 278.23
Lepingu sõlmimise kuupäev: 03.08.2007
Lepingu (aruande) tähtaeg: 20.12.2007
Toetuse sihtotstarve: põranda restaureerimistööde projektdokumentatsiooni koostamine
Mälestis:

15007 Koeru kirik