Number: PÜP 2010 18
Summa kroonides: 624 436.00
Summa eurodes: 39 908.73
Lepingu sõlmimise kuupäev: 17.02.2010
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.06.2010
Toetuse sihtotstarve: Katuse avarii-restaureerimine ja tõrvamine
Mälestis:

27837 Pikavere vennastekoguduse palvemaja