Number: PÜP 2010 23
Summa kroonides: 28 000.00
Summa eurodes: 1 789.53
Lepingu sõlmimise kuupäev: 30.06.2010
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2010
Toetuse sihtotstarve: EAÕK Karksi-Nuia Püha Aleksei kiriku piksekaitse projekteerimine ja
EAÕK Ööriku kiriku piksekaitse paigaldamine
Mälestis:

14490 Karksi-Nuia õigeusu kirik, 1876. a