Number: PÜP 2010 30
Summa kroonides: 10 000.00
Summa eurodes: 639.12
Lepingu sõlmimise kuupäev: 13.10.2010
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2011
Toetuse sihtotstarve: piksekaitse ja valvesüsteemide täiendamine (remont seoses tormikahjustustega)
Mälestis:

7310 Võnnu kirik,14.-19. saj