Number: PÜP 2011 01
Summa kroonides: 2 395 040.71
Summa eurodes: 153 071.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 21.02.2011
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2011
Toetuse sihtotstarve: Katuste (nelitis ja altariruum) ja põranda avarii-restaureerimine
Mälestis:

23536 Kuriste õigeusu kirik