Number: PÜP 2011 02
Summa kroonides: 697 791.42
Summa eurodes: 44 597.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 21.02.2011
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2011
Toetuse sihtotstarve: Kellatorni avarii-restaureerimine
Mälestis:

15293 Velise õigeusu kirik